เอซุส (ประเทศไทย) ร่วมกับ บริษัท คอมเซเว่น จำกัด จัดกิจกรรมเพื่อสังคมในโครงการ ‘ห้องคอมฯของหนู’ สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนรู้ให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, 19 มกราคม 2567เอซุส (ประเทศไทย) ร่วมกับ บริษัท คอมเซเว่น จำกัด จัดกิจกรรมเพื่อสังคมในโครงการ ห้องคอมฯของหนูสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนรู้ให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนช่วงกลางเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา ครั้งนี้เอซุสได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์เอซุสออลอินวัน (AiO) จำนวน 21 เครื่อง มูลค่ารวม 314,790 บาท พร้อมส่งมอบแก่โรงเรียนบ้านรังนก (ประชาพิทักษ์) จังหวัด พิจิตร เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงประถมศึกษาได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นสื่อในการเรียนรู้ต่อไป

ทั้งนี้ทีมงานเอซุส (ประเทศไทย) และบริษัท คอมเซเว่น จำกัด ยังได้เข้าช่วยติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ออลอินวัน (AiO) รุ่น ASUS A3402 ทั้ง 21 เครื่อง ที่มาพร้อมคีย์บอร์ดและเมาส์ไร้สาย พร้อมใช้งานสำหรับนักเรียนและครูอาจารย์เพื่อพัฒนาการเรียน การสอน โดยเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เอซุสมุ่งมั่นสนับสนุน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ติดตามข้อมูลข่าวสารและผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/ASUSTHAILAND